fbpx

Budivo

+48 888 172 220

biuro@budivo.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Od 25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej obowiązuje nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie art. zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi.

Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Dla zachowania zgodności z nowymi przepisami i dla potrzeb utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, wprowadziliśmy szereg
rozwiązań zapewniających ich bezpieczeństwo. Zmiany te nie wpływają w żaden sposób na jakość naszych usług.

Informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest BUDIVO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 36-007 Malawa 637, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000644242, NIP: 8133729980, REGON: 365725170, reprezentowana przez Daniela Pluta- prezesa zarządu. Tel. +48 888 172 220, e-mail: biuro@budivo.pl
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów, przesyłaniu ofert oraz weryfikacji zdolności płatniczych oraz marketingu bezpośredniego.
 • Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 • Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
  Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
  BUDIVO Daniel Pluta zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO, w tym w szczególności ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.
 • Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia
  przetwarzania, przeniesienia a także prawo sprzeciwu oraz zażądania zaprzestania przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego według Twojego miejsca zamieszkania. Jednakże dane będą mogły być przetwarzane w celach archiwizacyjnych oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

 

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie poprzez adres e-mail: biuro@budivo.pl z tym, że dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

Contact Form Demo (#3)
Contact Form Demo (#3)